Krogar mot knark Stockholm

Bakgrund

Arbetet med krogar mot knark startades som ett projekt i Stockholm 2002. Anledningen var att man både från myndighetshåll, men främst från krögarna själva hade uppmärksammat krogen som ett problem och som något man ville agera emot. Man genomförde en enkätundersökning bland de kroganställda för att ta reda på om narkotikan i krogmiljön verkligen var ett existerande problem. Resultatet av denna undersökning visade, med al önskvärd tydlighet, att knarkandet var vanligt och utbrett bland personal och gäster och därmed något man var tvungna att agera mot.

Vår vision är att bransch och myndigheter tillsammans skapar en trygg och säker krogmiljö fri från narkotika för såväl gäster som personal.

Vad är Krogar mot Knark Stockholm?

Ett nätverk bestående av besöksnäringens stora aktörer inom hotell, pubar, nattklubbar med flera och myndigheter så som Polis och kommunal tillståndsenhet samt samordnande organisationen STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Tillsammans har vi en vision att skapa en trygg och säker krogmiljö fri från narkotika för såväl gäster som personal.

Förankring – hur är vi strukturerade?

Ledningsgrupp STAD-samarbetet
Arbetet grundar sig i ett väl utvecklat samarbete mellan flera myndigheter och branschorganisationer, forumet benämns som STAD-samarbetet. Med samlad kunskap och stort engagemang samlas ledningsgruppen 6 gånger per år för att diskutera och ta beslut kring det gemensamma krogarbetet.

Följande myndigheter och organisationer ingår i STAD-samarbetet:
Region Stockholm och Karolinska Institutet (STAD)
Stockholms stad – tillståndsenheten
Polismyndigheten i Stockholm
Visita- branschorganisationen samt branschrepresentanter
Länsstyrelse Stockholm
Hotell och Restaurang Facket (HRF)

Arbetsgruppen Krogar mot Knark
En arbetsgrupp bestående av flera aktörer inom besöksnäringen, Polis och STAD träffas regelbundet och arbetar fram idéer, koncept och handlingsplaner för nätverket.

Nätverket

Nätverket består av seriösa aktörer inom restaurang, hotell och nöje som vill minska narkotikarelaterade problem och skador i krogmiljön genom att sprida kunskap om och skapa opinion mot narkotikan i Sverige. Man jobbar för en narkotikafri nöjesmiljö som är tryggare för gäster såväl som för personal.

Nätverket är ett forum där bransch och myndigheter samlas, utbyter information och erfarenheter, arbetar fram effektiva former av samverkan samt enas om hur Krogar mot Knark kommunicerar ut till allmänheten. Man expanderar från tidigare krogkoncept till nöjeskoncept där fler verksamheter som hotell, nöjesfält och konsertarrangörer inkluderas. Sektorer utanför krogbranschen uppmanas till att delta i arbetet mot narkotika.

Medlemskap

Medlemskap i Krogar mot Knark erbjuder möjligheten att visa sin krogs sociala engagemang i lokalsamhället och skapa mervärde. Krogen får bland annat delta i ett samarbete mellan bransch och myndigheter, stöd av samordnare på STAD, möjlighet att utbilda sin personal samt tillgång till dokument och material.

Medlemmar betalar en årlig avgift och förväntas uppnå medlemskapskriterier så som att jobba med sin alkohol- och drogpolicy, ta ett offentligt ställningstagande och utbilda sin personal.

Tillsammans blir genomslagskraften större!

Krogar mot knark Stockholm

Café Opera
Kvarnen
Solidaritet
Södra Teatern
TGI Fridays
Hell´s Kitchen
Laroy
Ambassadeur 

Grodan Grev Ture
Snaps
Utecompagniet
Kasai
Golden Hits
Patricia
le Bon Palais
Berns Salonger 

Clarion Hotel Stockholm
East
Engelen
Fasching
Scandic Grand Central
Spybar
Pub Anchor 

Sturehof
Bar54
Nosh & Chow
Scandic Hotel Malmen
Southside pub
Pure
Kåken / Niklas
Rose 

Trädgården/Huset under bron 
Strandbryggan sea club 
Taverna Brillo 
Sturecompagniet 
Debaser Medis 
Debaser Calexico´s 

Marquise
Broken
The Lab
Riche
Grand Escalier

Kontaktperson
Nasim Caspillo

Pressmaterial

Text, bilder eller filer