Frida Bergenblad

Stockholm
STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)
krogarmotknark.slso@regionstockholm.se
www.stad.org

Magnus Wallgren

Karlstads kommun
Magnus.wallgren@karlstad.se
054-540 51 56
www.karlstad.se/kmk

Trollhättans Stad