Kampanj

MORD & GÄNGKRIG

Dödsskjutningar i Sverige har ökat de senaste åren. Bara under 2022 har över 50 personer dött och en majoritet av skjutningarna kan kopplas till kriminella gäng. En kartläggning visar att det bara i Stockholm finns över 50 kriminella nätverk och en av deras största inkomstkällor är cannabisförsäljning. Det gör att pengarna från drogerna spelar en stor roll i de dödliga konflikterna.

Källor: SVT, DN, Accent, SVT, Polisen, SR

BARNARBETE

Framställning, smuggling och försäljning av kokain är allt annat än skonsamt. Många gånger använder producenter barn som arbetskraft vilket leder in barnen i ett kriminellt liv som är svårt att ta sig ur. Även i Sverige finnas exempel på barn utnyttjas som arbetskraft då kriminella gäng låter dem hantera och sälja droger.

Källor: CATO, SVT

SKÖVLAD REGNSKOG

För att framställa kokain används kokaplantor och ett hektar stort kokafält beräknas producera 7,4 kilo kokain per år. Men plantorna klarar bara av 3-4 skördar, sen behöver producenterna byta område. För att få plats skövlas stora områden med regnskog. Uträkningar visar att så mycket som fyra kvadratmeter regnskog skövlas för varje gram kokain som framställs.

Källa: ISDP

TERRORISM

Precis som alla typer av organisationer behöver terrororganisationer hitta sätt att finansiera sin verksamhet. Framställning, smuggling och försäljning av opium som används i opioider är en av deras inkomstkällor. Pengarna bidrar till att de kan planera, finansiera och utföra terrordåd. Ett exempel på detta är terrordåden i Madrid 2004 där 193 personer dog och över 2000 skadades. I det fallet visade utredningen att dådet finansierats med pengar från droghandel.

Källa: UNODC