Tanums kommun

Kontaktuppgifter

Petter Thorén
Trygghetssamordnare
Petter.Thoren@tanum.se

Elenor Olofsson
Näringslivsutvecklare
elenor.olofsson@tanum.se

Medlemmar

Café Bryggan Fjällbacka
Café Skafferiet Fjällbacka & Grebbestad
Donalda
Hjalmars
Röde Orm


Storm
Strandvägen fem
Tanum Strand
Qskär

Så arbetar vi

Krogbransch, kommun och Polis i samverkan mot narkotika. Tillsammans jobbar vi för en trygg och säker krogmiljö helt fri från narkotika. Allt för att göra besöken trevligare både för gäster och personal. Detta är ett ställningstagande och en invit till samförstånd och ömsesidig respekt personal, gäster och människor emellan.

Tack och varmt välkomna till oss i Tanum!

Bakgrund

Tanums kommun tog initiativet inför sommarsäsongen 2022. Med stort gensvar från branschen utvecklar vi samarbetet tillsammans. Samarbetet finns för att effektivisera och begränsa tillgängligheten av narkotika på kommunens krogar och bygger på nära dialog, samverkan och gemensamma insatser.

Hur är vi strukturerade?

Polis, krog och kommun: varje part kommunicerar ställningstagandet utifrån sina förutsättningar och tillsammans formar vi insatserna. 

Vi hälsar alla krogar i vår kommun välkomna till det lokala Krogar mot Knark-nätverket och sammankallar regelbundet till möten för att tillsammans planera insatser. I nätverket medverkar förutom lokala krögare även Polismyndigheten, alkoholhandläggare, trygghetssamordnare samt näringslivsutvecklare från kommunen.

Vill din krog också ansluta sig till konceptet, ta kontakt med trygghetssamordnare Petter eller näringslivsutvecklare Elenor (kontaktuppgifter ovan).

Var befinner vi oss idag?

Redan i uppstart är ett tiotal restauranger med i nätverket Krogar mot Knark, vi välkomnar fler! 

Målsättningen är att varje år genomföra utbildningar till personal, vakter och krögare i tecken och symtom om narkotika, parallellt med utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Vi genomför gemensam och regelbunden tillsyn tillsammans med Polisen, främst under sommarsäsongen. 

Restaurangen informerar sina gäster om att de är en krog som tar ställning mot knark, med hjälp av framtaget material samt uppmärksammar ställningstagandet till sin personal genom en narkotikapolicy eller liknande.

Vår vision

Genom att vara tydliga med budskapet om att ”Narkotikan skall bort från krogmiljön” kan vi på ett gemensamt sätt arbeta för en trygghet för de gäster och den personal som arbetar inom hotell- och restaurangbranschen.

Vi arbetar med ambitionen att fler krögare och hotell ansluter sig till nätverket Krogar mot Knark i Tanums kommun. Tillsammans har vi en vision att skapa en trygg och säker krogmiljö fri från narkotika för såväl gäster som personal.

Samverkansgrupp

I samverkansgruppen sitter lokala krogrepresentanter, Polismyndigheten, alkoholhandläggare, trygghetssamordnare samt näringslivsutvecklare från kommunen.