Karlstads kommun

Kontaktuppgifter

Magnus Wallgren
054-540 51 56
Magnus.wallgren@karlstad.se

Helene Andersson
Alkoholhandläggare
helene.andersson2@karlstad.se

Medlemmar

Ankdammen

Baron

Brasseriet/Royal

Cazanova

Löfbergsarena

Nöjesfabriken

O´Learys

Olssons Bazar

Pepe Deli

Pinchos/Hotell Savoy

Pitcher´s

Spicy hot

Teburu

Tryckeriet

Så arbetar vi
Tillsammans så samarbetar vi för en trygg, säker och narkotikafri krogmiljö. Krogar mot knark är samverkan mellan krogar, polisen och Karlstads kommun.
Bakgrund
Krogar mot knark i Karlstad startade 2005. En enkätundersökning bland de kroganställda visade tydligt att knarkandet var vanligt och utbrett bland personal och gäster och därmed något man var tvungen att agera mot. Krogar mot knark permanentades som arbetsmodellhösten 2006. Samarbetet i krogar mot knark regleras i avtal. Första överenskommelsen mellan parterna skrevs 2014 och har lett till ett mycket bättre samarbete mellan parterna.
Krogar mot Knark i Karlstad
Krogar mot knark består idag av en styrgrupp där krögare, polis, alkoholhandläggare och processledare i alkohol- och drogfrågor ingår. Nöjesfabriken, O`Learys, Royal/Brasseriet, Pitcher´s och Löfbergs arena är styrgruppen 2023. Totalt är 15 krogar/restauranger/hotell med i nätverket.
Framtid – vart strävar vi och hur ser vår tidsplan ut?
Målet är att fler krogar ska gå med i Krogar mot Knark i Karlstad . Det finns självklart stora utmaningar men vi är förhoppningsfulla att lyckas i arbetet för det finns en sådan stark vilja från polisledningen och de nätverksanslutna krogarna i kampen mot narkotika i krogmiljön och samhället.
Några röster om vårt kampanjarbete
Nätverket Krogar mot Knark i Karlstad lanserar nu delar av den nationella kampanjen ”Usla ursäkter”. Syftet är att motverka narkotikaanvändningen på krogen. Inför de kanske mest intensiva helgerna inom krogbranschen vill Krogar mot knark belysa att narkotika påverkar fler än den enskilde individen.
Polisen om "Usla ursäkter"
O'Learys i Karlstad om "Usla ursäkter"
Samverkansgrupp
Krogar mot knark består idag av en styrgrupp där krögare, polis, alkoholhandläggare och processledare i alkohol- och drogfrågor ingår. Nöjesfabriken, O`Learys, Royal/Brasseriet, Pitcher´s och Löfbergs arena är styrgruppen 2023. Totalt är 15 krogar/restauranger/hotell med i nätverket.