Vi samarbetar för en narkotikafri krogmiljö

Vad är krogar mot knark?

Krogar Mot Knark (KMK) är en metod som bygger på samverkan, utbildning och effektiv tillsyn. Visionen är att bransch och myndigheter tillsammans skapar en trygg och säker krogmiljö fri från narkotika för såväl gäster som personal. Ansvaret för det lokala arbetet ligger på respektive kommun som själva styr och driver samverkan mellan krog, tillstånd och polis. Varje enskild kommun lokalanpassar arbetet så att det fungerar i just deras kommun.

Det här en gemensam plattform för de lokala aktörerna vars städer/kommuner har egna sidor.

 

Utbildning Krogar mot knark

Krogvakter utbildas om knark

Ikväll hålls en utbildning i preparatkunskap för krogvakter. – Krogvakterna är de första som träffar gästerna i dörren. Vi vill inte ha in narkotika på

Läs mer