Krogar mot knark karlstad

Tillsammans så samarbetar vi arbetar vi för en trygg, säker och narkotikafri krogmiljö! Krogar mot knark är en samverkan mellan några av stadens krogar och restauranger, Karlstads kommun och polismyndigheten Värmland .

Bakgrund- Hur det hela började

Krogar mot knark i Karlstad startade 2005. En enkätundersökning bland de kroganställda visade tydligt att knarkandet var vanligt och utbrett bland personal och gäster och därmed något man var tvungen att agera mot. Krogar mot knark permanentades som arbetsmodellhösten 2006. Samarbetet i krogar mot knark regleras i avtal. Första avtalet som skrevs 2014 mellan polis, krögare och kommun och har lett till ett mycket bättre samarbete mellan parterna. I vår ska ett nytt avtal skrivas för 2023-2025.

Krogar mot knark i Karlstad

Krogar mot knark består idag av en styrgrupp där krögare, polis, alkoholhandläggare och processledare i alkohol- och drogfrågor ingår. Nöjesfabriken, O`Learys, Brasseriet, Pitcher´s, Lion bar och Löfbergs arena är styrgruppen 2023. Totalt är 13 krogar/restauranger/hotell med i nätverket. 

Krogar mot knark utbildning 2023

Nätverket Krogar mot knark i Karlstad bjuder in Lena Ljungdahl från Stockholm till Karolinen konferens. Lena är utbildad polis, spanare och förundersökningsledare. I 15 år arbetade hon på narkotikaroteln i Stockholm med bland annat rave och krogkommissionen. Lena har varit chef för polisens narkotikautbildningar och nationell instruktör för drogtecken och symtom. Driver Sveriges största krimpodd ”Över min döda kropp” tillsammans med Anna Jinghede.    

Utbildningen kommer att ge ökad kunskap om narkotika och narkotikaanvändning samt beteenden och attribut kopplat till bruk och försäljning. Ökad kunskap om den juridik som är relevant på området samt adekvat hantering och agerande för personalen. 

Utbildningen är till för alla i nätverket krogar mot knark i Karlstad. 

Anmälan

När: måndag den 15 maj kl.13.00-17.00 

Var: Karolinen konferens Lokal: Albatrossen

Föreläsare. Lena Ljungdahl

Kostnad: 300 kr per deltagare inklusive eftermiddagsfika. Max 200 stycken deltagare Minst 100 deltagare

Ange: Krogens namn, fakturadress och deltagarnas namn. En faktura skickas ut till varje krog efter utbildningen. Anmälan är bindande. Platsen är inte personlig utan det går bra att skicka en valfri ersättare.

Anmälan till magnus.wallgren@karlstad.se senast 17 april

Ladda ner inbjudan som pdf: KMK 15 maj 2023


Framtid – vart strävar vi och hur ser vår tidsplan ut? 

Ambitionen är att vi under 2023 ska bli ännu fler i nätverket. Avtalet mellan polis, krögare, företagshälsovård och kommun för 2023-2025 kommer att förnyas under våren. En viktig del i avtalet har varit de slumpmässiga drogtesterna på krogpersonalen som genomförts i samarbete med Clarahälsan. Karlstad var innan pandemin bäst i landet att genomföra drogtester i den omfattningen.

För att få bort knarket från krogen behövs gemensamma riktlinjer och arbetsmetoder, utbildad och motiverad personal samt bra samarbete med myndigheter, inte minst polisen. 

 

Krogar mot knark karlstad

Tryckeriet
O´Learys
Pitcher´s

Nöjesfabriken
Brasseriet
Baron

Olssons bazar
Pinchos / Hotell Savoy
Ankdammen

Cazanova
Lion Bar
Teburu                                          Spicy hot

Kontaktpersoner
Magnus Wallgren samordnare
Helene Anderson - Alkoholhandläggare

Pressmaterial

Material

Inget nytt material att visa nu.