Vi samarbetar för en narkotikafri krogmiljö​​

Vad är Krogar mot Knark?

Krogar mot Knark (KmK) är en metod som bygger på samverkan, utbildning och effektiv tillsyn. Visionen är att bransch och myndigheter tillsammans skapar en trygg och säker krogmiljö fri från narkotika för såväl gäster som personal. Ansvaret för det lokala arbetet ligger på respektive kommun som själva styr och driver samverkan mellan krog, tillstånd och polis. Varje enskild kommun lokalanpassar arbetet så att det fungerar i just deras kommun.