Trollhättans stad

Trollhättan

Tillsammans jobbar vi för en trygg och säker miljö helt fri från narkotika. Allt för att göra besöken trevligare både för gäster och personal.

Detta är ett ställningstagande och en invit till samförstånd och ömsesidig respekt; personal gäster och människor emellan.

Tack och varmt välkomna till oss i Trollhättan!

Bakgrund

Sedan 2019 har samarbetet mellan Trollhättans Stad, Polismyndigheten, City Trollhättan och krögarna i Staden varit aktivt. Samarbetet finns för att effektivisera och begränsa tillgängligheten av narkotika på stadens krogar och bygger på nära dialog, samverkan och gemensamma insatser.

Förankring - hur är vi strukturerade?

Arbetet bygger i huvudsak på tre ben; Polis – Krog – Kommun. Kommunen har tillsammans med polisen huvudansvaret för att sammankalla till gemensamma möten.

Tillsammans erbjuder vi adekvata utbildningar för personalen på stadens krogar och hotell samt har gemensamma krogronder för regelbunden tillsyn.

Vår lokal samverkansgrupp med representanter från City Trollhättan, polismyndigheten, alkoholhandläggare, krögare, områdesansvarig socialförvaltningen, Drogförebyggande samordnare träffas 3 gånger per år.

Nuläge - var befinner vi oss idag?

Idag är 13 restauranger med i nätverket Krogar mot knark tillsammans med fyra hotell.

Målsättningen är att varje år genomföra utbildningar till personalen, vakter och krögare i tecken och symtom om narkotika parallellt med ansvarsfull alkoholservering. 

Vi genomför även regelbundna krogrundor med tillsyn tillsammans med Polis, Trollhättans Stad samt narkotikatränad hund. Detta samtidigt som vi informerar gäster om vårt pågående arbete för att uppmärksamma vårt ställninstagande till användandet av narkotika. 

Framtid - vart strävar vi efter och hur ser vår tidsplan ut?

Genom att vara tydliga med budskapet om att ”Narkotikan skall bort från krogmiljön” kan vi på ett gemensamt sätt arbeta för en trygghet för de gäster och den personal som arbetar inom hotell- och restaurangmiljön.

Polis och kommun har i ett gemensamt Medborgarlöfte under avtalsperioden 2023–2024 uttalat ett riktat prioriterat område att fullfölja gemensamma insatser mot krogar. Inriktningen är ett arbete mot narkotika, överservering och ansvarsfull alkoholservering samt stöttandet av nätverket Krogar mot knark.

Vi arbetar med ambitionen att fler krögare och hotell ansluter sig till nätverket Krogar mot knark i Trollhättans Stad.

Några röster om vårt samarbete

Här är en kort film tillsammans med några representanter ur nätverket i Trollhättan.

Pågående insatser

Utbildning för personal

Under året erbjuder vi både ny och erfaren personal möjligheten till utbildning och erfarenhetsutbyte. Exempelvis kan detta vara hantering av påverkade personer, inblick i narkotikans påverkan på individen osv.

Informationskampanjer till gäster

Vi tar gemensamt fram informationsmaterial och skyltar för att informera gäster och personal om nätverket, narkotikans påverkan och liknande.

Tillsyn med Ludde på besök

Vi genomför både annonserade och oannonserade tillsynsrundor tillsammans med tjänstepersoner, Polisen och narkotikatränad hund i verksamhetsmiljöerna. Detta för att göra en synlig insats både bland gäster och personal men även få en överblick på användandet i miljöerna.

Detta är en tydlig markering från oss samt möjlighet att få en direkt insyn i miljöerna tillsammans med verksamheterna.

Medlemmar - Krogar mot Knark Trollättan

Restaurang- och krogverksamhet

Backstage Rockbar     

Boston Grill

Brasseriet

Buddy’s – Food, Bowling and Bar

Folkets Hus, Kulturhuset (Baccus)

Kanalrestaurangen 

Majo

Nonno Antonio

Oden Bistro

Phasa Thai

Pasion Tapas & wines

Restaurang Västan

Savoy restaurant

Sour café & bar

Studentkåren vid Högskolan väst

The Bishops Arms

Hotellverksamhet

Hotell Bele

Hotell Kung Oscar

Hotell Scandic Swania

Hotell Trollhättan

Kontaktperson

Monika Leijon
Drogförebyggande samordnare, Trollhättans Stad

070-5290510

monika.leijon@trollhattan.se

Delar av styrgruppen under ett arbetsmöte. Monika Leijon (Trollhättans Stad), Henrik Björnfot (Buddy’s), Alf Boström (Folkets Hus Kulturhuset), Fredrik Eriksson (Backstage rockbar), Johan Lindén (Polisen) och Marcus Pallvid (City Trollhättan).

Styrgrupp

Monika Leijon
Drogförebyggande samordnare, Trollhättans stad

Johan Lindén
Kommunpolis, Polisen

Marcus Pallvid
Verksamhetsledare, City Trollhättan

Fredrik Eriksson
Backstage

Daniel Persson
Brasseriet

Henrik Björnfot
Buddy’s food, bar & bowling

Marie-Louise Brygelsson
Hotell Kung Oscar

Alf Boström
Folkets hus Kulturhuset

Stella Skalja
Alkoholhandläggare, Trollhättans stad 

Anders Jansson
Alkoholhandläggare, Trollhättans stad