Krogar mot knark Tanum

Krogbransch, kommun och polis i samverkan mot droger. Tillsammans jobbar vi för en trygg och säker krogmiljö helt fri från narkotika. Allt för att göra besöken trevligare både för gäster och personal. Detta är ett ställningstagande och en invit till samförstånd och ömsesidig respekt; personal, gäster och människor emellan. Tack och varmt välkomna till oss i Tanum!

Bakgrund- Hur det hela började

Krogar mot knark är ett koncept som startade i början på 2000- talet och är en framgångsrik metod som finns i hela landet och som det finns evidens för. Tanums kommun tog initiativet inför sommarsäsongen 2022, med stort gensvar från branschen, utvecklar vi samarbetet tillsammans. Samarbetet finns för att effektivisera och begränsa tillgängligheten av narkotika på kommunens krogar och bygger på nära dialog, samverkan och gemensamma insatser.

Förankring- Hur är vi strukturerade?

Arbetet bygger i huvudsak på tre ben; Polis – Krog – Kommun. Där varje part, utifrån sina förutsättningar, kommunicerar ställningstagandet och tillsammans formar vi insatserna. Vi hälsar alla krogar i vår kommun välkomna till nätverket och sammankallar regelbundet till möten för att tillsammans planera insatser. I nätverket medverkar förutom lokala krögare, polismyndigheten, alkoholhandläggare, trygghetssamordnare samt näringslivsutvecklare.

Nuläge och var befinner vi oss idag?

Redan i uppstart är ett tiotal restauranger med i nätverket Krogar mot knark, Vi välkomnar fler! Vill din krog också ansluta sig till konceptet, ta kontakt med Trygghetssamordnare, Petter eller Näringslivsutvecklare, Elenor (kontaktuppgifter nedan)

Målsättningen är att varje år genomföra utbildningar till personal, vakter och krögare i tecken och symtom om narkotika parallellt med ansvarsfull alkoholservering samt genomföra gemensamma krogronder för regelbunden tillsyn tillsammans med Polis, främst under sommarsäsongen. Restaurangen informerar gäster att de är en krog som tar ställning mot knark, med hjälp av framtaget material samt uppmärksammar ställningstagande till sin personal via drogpolicy eller liknande.

Vision 

Genom att vara tydliga med budskapet om att ”Narkotikan skall bort från krogmiljön” kan vi på ett gemensamt sätt arbeta för en trygghet för de gäster och den personal som arbetar inom hotell- och restaurangbranschen.             

Vi arbetar med ambitionen att fler krögare och hotell ansluter sig till nätverket Krogar mot knark i Tanums kommun. Tillsammans har vi en vision att skapa en trygg och säker krogmiljö fri från narkotika för såväl gäster som personal.

Kontaktpersoner:

Petter Thorén, Trygghetssamordnare Petter.Thoren@tanum.se   

Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare elenor.olofsson@tanum.se

Vill din krog också ansluta sig till konceptet, ta kontakt med Petter eller Elenor 

Krogar mot knark TANUM

Vi är med:

– Café Bryggan Fjällbacka
– Café Skafferiet Fjällbacka & Grebbestad
– Donalda
– Hjalmars
– Röde Orm
– Storm
– Strandvägen fem
– Tanum Strand
– Qskär