Nu går hotell- och restaurangbranschen ihop för en knarkfri framtid

I en genomförd studie bland 1 400 svenska klubbesökare, i åldern ​18 till ​35​, uppger 59% att man använt narkotika det senaste året. Många rapporterar dessutom flera negativa konsekvenser i samband med narkotikaanvändandet. Nu går Stockholms hotelljättar Clarion Hotel Sign och Scandic Hotels i Stockholm tillsammans med Stureplansgruppen ihop för en knarkfri besöksnäring.  – Nu […]

Ny ANDTS-strategi med fokus på narkotika.

Regeringen prioriterar att förebygga användningen av narkotika i den nya strategin. ”En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025”. I undersökningar genomförda av bl.a. STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) rapporterar kroganställda om det frekventa bruket av narkotika på krogen och att denna ökar bland kroggäster. […]