Trollhättan

Bakgrund

 

2019 startades ett samarbete upp mellan Trollhättans Stad, Polismyndigheten samt krögarna i Staden. Det är ett samarbete för att effektivisera och begränsa tillgängligheten av narkotika på stadens krogar.

Förankring – hur är vi strukturerade?

Arbetet bygger på tre ben; Polis – Krog – Kommun. Kommunen har tillsammans med polisen huvudansvaret för att sammankalla till gemensamma möten, ge adekvata utbildningar för personalen på stadens krogar samt ha gemensamma krogronder. Lokal samverkansgrupp med representanter från City Trollhättan, polismyndigheten, alkoholhandläggare, krögare, områdesansvarig socialförvaltningen, Drogförebyggande samordnare träffas 3 gånger per år.

Nuläge – var befinner vi oss idag? 

Idag är det fem krogar med i Krogar mot knark-arbetet och ett hotell. Målsättningen är att varje år genomföra utbildningar till personalen i tecken och symtom om narkotika samt ansvarsfull alkoholservering. 

Corona-pandemin har påverkat krögare och hotellnäringen och arbetet kommer att återupptas när möjligheten finns.

Framtid – vart strävar vi och hur ser vår tidsplan ut? 

Genom att vara tydliga med budskapet om att ”Narkotikan skall bort från krogmiljön” kan vi på ett gemensamt sätt arbeta för en trygghet för de gäster och den personal som arbetar inom hotell- och restaurangmiljön. 

Polis och kommun har i det gemensamma Medborgarlöftet under 2021 uttalat ett riktat prioriterat område att fullfölja gemensamma insatser mot krogar, med inriktning mot narkotika, överservering och ansvarsfull alkoholservering inklusive krogar mot knark. 

Vi arbetar med ambitionen att fler krögare ansluter sig till nätverket.

KROGAR MOT KNARK TROLLHÄTTAN

Butler´s
Baccus Folkets Hus

Backstage
Buddys

Clarion hotell Kung Oscar

Kontaktperson
Monica leijon

Pressmaterial

Text, bilder eller filer