Karlstads kommun


Facebook


Instagram


Youtube

Krogar mot knark karlstad

Tillsammans arbetar vi för en narkotikafri krogmiljö! Krogar mot knark är en samverkan mellan några av stadens krogar och restauranger, Karlstads kommun och polismyndigheten Värmland .

Kampanj Kära gäster – Vi saknar er! 

Den 9-23 maj 2021 marknadsförs Krogar mot knark i Karlstad på stortavlor i centrala Karlstad. Krogbranschen har det tufft i Corona pandemin och fokuset ligger inte just nu på narkotika. Men arbetet mot narkotika är viktigt och att vi fortsätter att samarbeta för en trygg, säker och narkotikafri krogmiljö för både personal och gäster. Visa omtanke och ta hand om varandra så att vi snart kan träffas som vanligt igen. Det gäller att vara förbered när vi börjar att återgå till det vanliga igen. Med kampanjen Kära gäster – Vi saknar er. Vill Krogar mot knark lyfta det fortsatta arbetet och visa vilka krogar som är med i Karlstads kommun. .


Bakgrund- Hur det hela började

Krogar mot knark i Karlstad startade 2005. En enkätundersökning bland de kroganställda visade tydligt att knarkandet var vanligt och utbrett bland personal och gäster och därmed något man var tvungen att agera mot. Krogar mot knark permanentades som arbetsmodellhösten 2006.

Krogar mot knark i Karlstad

Krogar mot knark består idag  av en styrgrupp där krögare, polis, alkoholhandläggare, företagshälsovård och processledare i alkohol- och drogfrågor ingår. Sex av de största krogarna ingår idag i styrgruppen. Totalt är 13 krogar/restauranger/hotell med i nätverket.

En viktig del i avtalet är de slumpmässiga drogtesterna på krogpersonal som genomförs i samarbete med Clarahälsan. Karlstad är bäst i landet att genomföra drogtester i den omfattning som görs.

Årligen hålls Krogar mot Knarks narkotikautbildning som ger deltagarna kunskap om hur narkotikapåverkade personer agerar samt vilka beteenden och attribut som är kopplade till narkotikahantering. Fokus ligger även på de juridiska aspekterna och kunskapen om hur personal bör agera i olika situationer. 

Framtid – vart strävar vi och hur ser vår tidsplan ut?
Ambitionen är att vi under 2021 ska bli ännu fler i nätverket. Avtalet mellan polis, krögare, företagshälsovård och kommun för 2021-2023 kommer att förnyas när Corona pandemin har avtagit och verksamheten kan gå tillbaka till det normala igen. Avtal och årsplaner är framtagna.
För att få bort knarket från krogen behövs gemensamma riktlinjer och arbetsmetoder, utbildad och motiverad personal samt bra samarbete med myndigheter, inte minst polisen.

Krogar mot knark karlstad

Tryckeriet
O´Learys
Pitcher´s

Nöjesfabriken
Brasseriet
Koriander

Olssons bazar
Pinchos / Hotell Savoy
Ankdammen

Cazanova
Lion Bar
Tables

Kontaktpersoner
Magnus Wallgren samordnare
Helene Anderson – Alkoholhandläggare

Pressmaterial

Text, bilder eller filer
 

 
Nytt avtal KMK 2018-2020 OLearys
Krogar Mot Knark i Karlstad 2020